V. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

22. 6. 2022

Ve dnech 9. – 10. 6. 2022 se konala tradiční, již pátá, konference centrálních operačních sálů a sterilizace v Ústí nad Labem.

Dvoudenní akce se dvěma stovkami účastníků se konala v prostorách Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu nad konferencí převzal Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Odborným garantem akce byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., primář Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. Letošní pátý ročník konference se konal po tříleté pauze způsobené covidovou pandemií.

Zaznělo 28 odborných sdělení z nejrůznějších oblastí medicíny, které souvisí s provozem operačních sálů a sterilizace. Letošní odborný program byl oživen pozváním dvou speciálních hostů. Jmenovitě Lenky Berrouche, špičkové ultramaratonkyně a zároveň zaměstnankyní Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici. Druhým speciálním hostem byl Jan Venca Francke, dobrodruh, triatlonista a specialista na extrémně těžké zimní ultramaratony. Letos se účastnil na běžkách jednoho z nejtěžších závodů na světě Iditarod Trail Invitational.

Společnost Promedica byla zastoupena divizí Spotřební Zdravotnický Materiál (SZM) a divizi Operační program (OP). Silvie Svobodová, zastupující divizi SZM, zde prezentovala vyšetřovací rukavice několika druhů a spojovací hadičku s bezjehlovým vstupem. Divize OP, zastoupená Bc. Radkou Bartošovou, měla na stánku tradičně ukázku operačních rukavic Ansell a také opět sálovou obuv Toffeln, která upoutala pozornost většiny posluchaček.

Velmi nás těší, že jsme na stánku od zákazníků slyšely, že nás vnímají jako spolehlivého dodavatele s kvalitními výrobky.

Tuto konferenci provázela po celou dobu veselá a uvolněná nálada. Odnesly jsme si z ní několik nových kontaktů a poptávek a věříme, že nám to pomůže v rozšíření spolupráce.

 

Divize Operační program

společně s divizí Spotřební zdravotnický materiál