Workshop na téma: Léčba ran

15. 7. 2020

Ve dnech 1. – 3. července 2020 uspořádal PROMEDICA INSTITUT s.r.o. pro divizi Léčba ran společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. v příjemném prostředí rekonstruovaného hotelu Obzor v Peci pod Sněžkou odborný workshop s velmi širokým tématem léčby ran.

Program byl postaven především na praktických demonstracích  práce s ránou a léčivých účincích nových materiálů. Demonstrací se ujaly reprezentantky divize Léčby ran společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. – Kristýna Čiháková – Rathouská, Dis.; Simona Benhartová, Jana Koritarová a vedoucí divize Mgr. Kateřina Palušáková. Využily jednak modely lidského těla, ale také např. ovoce a zeleninu, které v mnohém dokáží simulovat lidskou tkáň. Účastníci měli možnost vše si vyzkoušet a s velkým zájmem tak i činili.

Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Českou asociací sester.

Hojná účast nás velice těší, stejně tak, že všichni dotazovaní účastníci se pochvalně vyjádřili jak o obsahu semináře, tak o organizaci akce jako takové.