WORKSHOP ULTRASONOGRAFICKÉ ELASTOGRAFIE 2023/I.

19. 4. 2023

Dne 30. 3. 2023 se v Hotelu Golf v Praze za podpory Promedica Institutu, uskutečnil Workshop ultrasonografické elastografie 2023/I. Již tradiční workshop byl zaměřený především na základy ultrasonografie týkající se této tématiky.

Dopolední část programu byla věnována teoretickým přednáškám MUDr. Kukulského, aplikačního specialisty společnosti FUJIFILM. Dále naši žádost o prezentaci svých zkušeností s touto problematikou přijali MUDr. Machková z ISCARE, MUDr. Šmíd z VFN, doc. MUDr. Pavel Taimr z IKEMu a MUDr. Dvořák z Krajské Nemocnice Liberec, který byl zároveň odborným garantem celé akce.

Po teoretickém bloku a krátkém občerstvení byla pro účastníky připravena odpolední praktická část workshopu na našich třech ultrazvukových přístrojích typu FUJIFILM Arietta 850, na kterých si účastníci mohli vyzkoušet klasické vyšetření dutiny břišní a dále všechny typy elastografie.

Jsme velmi potěšeni zájmem o tento seminář a těšíme se na jeho další ročníky. Pevně věříme, že získané vědomosti a dovednosti, jak z teoretické, tak praktické části budou účastníkům přínosem a pomocí při klasickém i elastografickém vyšetření pacientů.

Divize Zdravotnických technologií