WORKSHOP ULTRASONOGRAFICKÉ ELASTOGRAFIE 2024/I.

23. 3. 2024

Dne 21. 3. 2024 se v Hotelu Golf v Praze uskutečnil již tradiční ročník workshopu, který se zabýval tématem Ultrasonografické elastografie.

Dopolední část programu byla věnována teoretickým přednáškám MUDr. Kukulského, který je aplikačním specialistou společnosti FUJIFILM. Dále naši žádost o prezentaci svých zkušeností s elastografií přijali MUDr. Machková a MUDr. Ďuricová z ISCARE, MUDr. Taimr z IKEMU, MUDr. Šmíd z VFN a prim. MUDr. Dvořák z Krajské Nemocnice Liberec, který byl zároveň odborným garantem celé akce.

Po teoretickém bloku a krátkém občerstvení byl pro účastníky připraven odpolední praktický workshop na našich třech ultrazvukových přístrojích typu FUJIFILM Arietta 850, při kterém si účastníci mohli vyzkoušet oba typy elastografie jak ShearWave, tak RealTime elastografii.

Jsme velmi potěšeni historicky rekordní účastí. Pevně věříme, že získané vědomosti a dovednosti, jak z teoretické, tak praktické části budou účastníkům přínosem a pomocí při elastografickém vyšetření pacientů.

Divize Zdravotnických technologií