XI. Kongres perioperačních sester

13. 6. 2022

Ve dnech 3. a 4. 6. 2022 jsme se, jako jeden z partnerů, účastnili XI. Kongresu perioperačních sester s mezinárodní účastí, který se konal na Fakultě elektromechaniky a informatiky Univerzity Pardubice. Pořádaný byl sekcí perioperačních sester ČAS ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a letošní ročník provázelo motto: „Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.“ ~ Thomas Fuller.

Předsedkyní kongresu byla Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, vrchní sestra COSI FN Brno a odborný garant pro perioperační péči NCO NZO Brno.

Kongres je jednou ze vzdělávacích akcí určených pro sestry poskytujících perioperační péči. Tato setkání jsou velmi důležitá, neboť jde o možnost, jak mohou sestry a další pracovníci získat nové informace a především si předat poznatky a zkušenosti ze svých pracovišť.

Společnost Promedica, divize Operační program, byla zastoupena Ing. Dianou Jamborovou a Bc. Radkou Bartošovou. Na tomto kongrese jsme se prezentovali jako silný a stabilní hráč na trhu, s vícero typy operačních rukavic výrobce Ansell. Sálová obuv značky Toffeln, které jsme výhradním distributorem, nezůstala v pozadí a i o tu byl na stánku velký zájem.

Páteční odpoledne odborného programu vyplnila z části přednáška kolegy pana Bc. Kamila Bořka z divize Zdravotnických technologií, který profesionálně odprezentoval chirurgický robotický systém nové generace CMR Versius.

Náš stánek navštívily sestry z nemocnic celé republiky.

Kongres byl úspěšný a přínosný pro rozvoj dalších příležitostí a těšíme se na další spolupráci.

Divize Operační program