XIII.Kongres perioperačních sester

11. 6. 2024

Ve dnech 31.5.-1.6. 2024 se uskutečnil již osmnáctý ročník kongresu perioperačních sester, kterého  se tým OP zúčastnil podruhé. Místem konání a záštitu nad tímto kogresem převzala KN Liberec. Samotný kongres proběhl v prostorách historického Grand hotelu Zlatý lev. Tyto prostory ještě více umocnily důležitost a práci takových odborníků, jakými perioperační sestry bezesporu jsou.

Přihlášeno bylo na sto účastníků z celé České republiky.

Hlavními tématy semináře byla komunikační dovednost a etiketa v perioperační péči, management, indikátory kvality a aseptické podmínky na operačním sále.

Mezi přednášejícími byli významní odborníci napříč nemocnicemi celé České republiky. Program přednášek byl velmi pestrý – od bezpečnosti, čistoty na operačním sále, mise a práce sester v porovnání s jinými evropskými nemocnicemi, přes anatomii pacienta a transplantace..

Mezi pozvané a oceněné hosty patřila Mgr. Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče , vrchní setra Cos nemocnice Liberec, MUDr. Jaroslav Jedlička, primář COS KN Liberec, Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D, LL.M viceprezidentka ČAS a další ..

Ke kongresu patřil páteční společenský večer pořádaný v prostorách Grandhotelu, jenž se nesl v příjemném duchu za přítomnosti hudby, tance, dobrého jídla a pití.

Kongres je mezi vystavovateli velmi oblíbený a tudíž pro perioerační sestry a nás vystavovatele velmi přínosný. Za divizi OP jsme na kongresu vystavovali nástroje Asanus, rukavice Ansell, rouškování, sálovou obuv a Integuseal.

Mottem kongresu bylo: „Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zároveň ohleduplný“, John Powell

Za divizi Operační program jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit a doufáme, že se za rok opět potkáme.

 

Divize Operační program