XIX. Hanákovy dny

13. 6. 2017

Česká neonatologická společnost ČLS JEP pod záštitou Novorozeneckého oddělení FN Olomouc dne 2.6. – 4.6. 2017pořádala v Loučné nad Desnou XXV. Neonatologické setkání,  XIX. Hanákovy dny.

Setkání se účastnili primáři, vedoucí pracovníci, lékaři, sestry všech perinatologických center Moravy. Tentokrát organizaci převzalo Neonatologické oddělení FN Olomouc pod vedením MUDr. Lumíra Kantora, PhD., primáře Novorozeneckého oddělení , Mgr. Jany Romanové, MUDr. Vojtěcha Bodnára.

Polytematické přednášky byly rozděleny na lékařskou a sesterskou sekci.

Za PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. se tohoto setkání účastnila divize Intenzívní medicíny, což je již dlouholetou tradicí, vnímanou velmi pozitivně.

 

Divize Intenzivní medicíny