XL. Národní kongres společnosti České plastické chirurgie

22. 6. 2023

Ve dnech 18. – 20. května 2023 se v reprezentačních sálech Kongresového centra České národní banky v Praze konal XL. Národní kongres společnosti České plastické chirurgie. Promedica, zastoupená divizemi Léčby ran a Operačního programu, zastávala významnou pozici hlavního partnera kongresu. Prezidentem kongresu byl prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph. D., předseda České společnosti plastické chirurgie a Společnost estetické chirurgie a přednosta Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV.

Během kongresu se bylo možné potkat s významnými osobnostmi, nejen z plastické chirurgie, ale i z dalších oborů medicíny. Předali a zároveň jsme získali nové informace, navázali cenné kontakty a odnesli si zajímavé zkušenosti. Setkali jsme se se specialisty v oboru jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

Výstavní prostor Promedica byl vkusný a moderní, a proto důstojně prezentoval společnost a poskytnul zde prostor pro příjemné jednání a schůzky s účastníky kongresu.

 

Divize Léčby ran

a Divize Operačního programu