XLII. Kongres plastické chirurgie

3. 6. 2024

Ve dnech 23. – 25. května se v hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně konal kongres plastické chirurgie, kterého se účastnili všichni přední představitelé tohoto oboru. Pořadateli kongresu byla Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP, Společnost estetické chirurgie ČLS JEP, Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie a léčby popálenin FN Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a FN Hradec Králové. Odborným garantem byl MUDr. Aleš Fibír, Ph.D., oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie a léčby popálenin FN Hradec Králové. Pod záštitou prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D., děkana LF UK HK.

Celá akce byla velmi profesionálně připravena. Cílem kongresu bylo zejména vytvořit prostor pro setkání uznávaných expertů z oblasti plastické chirurgie a přilehlých medicínských disciplín. Jako hlavní téma tohoto ročníku organizátoři zvolili rekonstrukční operace prsů. Kongres doplnili přednášky ze všech oblastí plastické chirurgie. Součástí kongresu byl i speciální odborný kurz zaměřený na lalokové plastiky, které jsou použitelné v ambulantní praxi.

Naši společnost jsme zde prezentovali chirurgickými nástroji německé výroby ASANUS. Na stánku měli účastníci možnost si prohlédnout vzorovou sadu nástrojů s produkty z několika výrobních řad, včetně nástrojů s RFID čipem. Kongresu se zúčastnilo přes 250 účastníků z řad lékařů a sester  a jsme velmi rádi, že jsme tuto akci mohli podpořit.

Divize Operační program