XV. Celostátní kongres Pardubice

23. 2. 2017

Ve dnech 26. – 27. 1. 2017 proběhl XV. Celostátní kongres v Pardubicích s mezinárodní účastí, na téma „Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů“. Kongres pořádala ČSLR pod vedením prim. MUDr. Ivem Burešem, Doc. MUDr. L. Veverkovou, PhD. a prof. MUDr. A. Pospíšilovou, CSc. Kongres byl určen nejenom pro chirurgy, dermatology, geriatry, diabetology, ale také pro lékaře ostatních oborů. Dále pro zdravotní sestry z ambulantních zařízení, lůžkových oddělení a domácí péči.

Kongresu se zúčastnilo 1 100 účastníků z celé republiky, včetně zahraničních odborníků, např. Nizozemí, Velké Británie a Portugalska. Během přednášek probíhaly i workshopy. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. se aktivně účastnila kongresu a to prostřednictvím Divize Léčba ran. Bc. Kateřina Palušáková vystoupila v rámci workshopu s tématem „Kvalitní péče, správný krok do budoucnosti“. Workshopu se účastnilo 95 posluchačů z řad sester i lékařů.

 

Divize Léčba ran