XVI. PEDIATRICKÝ KONGRES, Ostrava

14. 11. 2022

Tradiční setkání pediatrů napříč obory z České i Slovenské republiky hostila po více než 18 letech moravskoslezská metropole Ostrava. Pozvání prezidenta kongresu doc. MUDr. Jana Pavlíčka, Ph.D., přednosty Kliniky dětského lékařství FN Ostrava přijalo více než 460 lékařů a sester. Aktuální informace a novinky z oblasti dětského lékařství zazněly v Clarion Congress Hotelu Ostrava ve dnech 13. – 15. října 2022.

Velký prostor dostala sekce mladých pediatrů – byl jim vyhrazen celý jeden den. Dále se pozornost upírala na předčasně narozené děti, pediatrickou hepatologii, cystická onemocnění ledvin, diabetologii a další.

Jako jediná firma, která zde vystavovala a zároveň live předváděla ultrazvukové přístroje, neměla Promedica konkurenci.

Vyhledalo nás velké množství zákazníků, věříme, že to bude mít další pozitivní vliv na pokračování prodeje ultrazvukových systémů na pracoviště dětského lékařství po celé republice.

Divize Zdravotnických technologií