XVII. Regionální konference „Nejedlého Kladno“

2. 5. 2023

Dne 18. dubna 2023 proběhl již 17. ročník regionální konference – Nejedlého Kladno. Naše divize se již tradičně účastní tohoto sympozia. Konference se účastnilo 90 odborníků z řad lékařů, VŠ analytiků a zdravotních laborantů. Jednodenní seminář uspořádala Klinická laboratoř kladenské nemocnice, hlavním organizátorem byl vedoucí laboratoře Ing. Luděk Šprongl se svým týmem. Zasedání proběhlo v prostorách Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

Program akce, která je již nedílnou součástí seminářů pod záštitou České společnosti klinické biochemie, byl opět velmi inspirativní a odrážel současná témata v laboratorní medicíně. Na semináři se hovořilo o využití IT v moderní laboratoři, zkušenostech s nasazením umělé inteligence, nechyběla např. problematika alimentárních infekcí nebo problematika stanovení hsTroponin I na POCT analyzátoru (vyšetření důležitého kardiomarkeru přímo u pacienta).

Konference je pořádána na počest primáře MUDr. Bedřicha Nejedlého, jednoho ze zakladatelů klinické laboratoře nemocnice v Kladně a významného odborníka v laboratorní medicíně.

Divize Diagnostika