XVII. Urologická konference – Hradec Králové

3. 1. 2017

Ve spolupráci s Českou Asociací Sester, region Hradec Králové, pořádala dne 16. 12. 2016 Fakultní Nemocnice Hradec Králové – urologické oddělení XVII. Urologickou konferenci. Celodenní blok přednášek moderovala Bc. Lenka Pásztorová a Lenka Ďurišová.

Odborný program zahájil svou přednáškou Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. na téma Robotické operace ve FNHK – současnost a vize do budoucnosti. Následoval blok přednášek z oblasti urologie: Pokrok v perioperační péči u pacientů s karcinomem prostaty, komplikace urostomií; Problematika nádorového onemocnění varlat, pacient s poúrazovým poškozením močového ústrojí využívající metodu ČIK, pomůcky užívané k ČIK.
Prostor zde dostala i společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. zastoupená divizí Porgés.

Na této akci jsme přispěli prezentací, kterou přednášela Mgr. Andrea Spěváková. Představili jsme společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., její činnost, konkrétní divize a zároveň jsme klienty blíže seznámili s produktovou nabídkou naší divize Porgés. Této akce se zúčastnilo celkem 78 sester z královéhradeckého regionu, především z oblasti urologie, chirurgie a následné péče.

 

Divize Porgés