XVIII. celostátní kongres Léčby ran s mezinárodní účastí Pardubice 2020

14. 2. 2020

Ve dnech 23.1. – 24.1. 2020 se konal XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí  – Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Kongres se již tradičně konal v prostorách pardubické univerzity, pod záštitou České společnosti pro léčbu ran, ve spolupráci  s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou nemocnicí, nemocnice Pardubického kraje a.s.

Na akci srdečně pozval všech 1500 účastníků pan prim. MUDr.  Ivo Bureš z geriatrického oddělení Pardubické nemocnice.

Kongres byl určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány a pro sestry z ambulantních i lůžkových zařízení a domácí péče. Okruhy přednášek  byly zaměřeny na širokou problematiku platící ve všech oborech, které se starají o rány a defekty. Např. problematika infekce v ráně, nové materiály, chronické rány, dekubity, diabetická noha, popáleniny a faktory ovlivňující hojení ran.

Letos  se Promedica Praha Group, a.s, podílela na zajištění  vysoce specializovaných přednášek. Z Polska přijel pan MUDr. Malcin Malka (PODOS Wound Care Clinic, Varšava ), z Čech přednášel pan MUDr. Tomáš Tomáš (FN U Svaté Anny, Brno), MUDr. Vladimíra Fejfarová (Ikem, Praha) s tématem přednášky – Možnosti diagnostiky infekce u syndromu diabetické nohy – první zkušenosti s přístrojem MolecuLight. Ve všech  přednáškách se hovořilo převážně o materiálech Smith and Nephew, což bylo velice přínosné v rámci rozšíření podvědomí o možnostech a způsobech práce s materiály Smith and Nephew.

Lékaři a sestry nás mohli navštívit na stánku, kde byla podávána káva a občerstvení. Při této příležitosti jsme získaly  nové  obchodní kontakty, pohovořili se stálými zákazníky a poukázali na nové materiály Smith and Nephew. Celá konference se nesla ve velmi positivním a přátelském duchu.

Divize Léčba ran