XX. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MLADÝCH OTORINOLARYNGOLOGŮ

18. 3. 2024

Ve dnech 7. – 9. března 2024 jsme se, jako generální partner, účastnili XX. ČESKO-SLOVENSKÉHO KONGRESU MLADÝCH OTORINOLARYNGOLOGŮ, který se konal v EA Congress Hotelu Aldis v Hradci Králové.

Prezidentkou kongresu byla MUDr. Anna Švejdová a odborným garantem prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., oba z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové.

V rámci hlavního programu jsme měli možnost prezentovat náš robotický systém Robotol od francouzského výrobce Collin Medical při zavádění kochleárního implantátu v rámci lektorské demonstrace panem prof. Chrobokem.

Následně si mohli účastníci kongresu náš systém a zavádění kochleárního implantátu vyzkoušet přímo na stánku, kde prezentovala své portfolio také divize ORL.

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli této akce, která nám přinesla nové kontakty a pomohla upevnit a rozvinout ty stávající, účastnit.

Divize Zdravotnických technologií a divize ORL