XXI. celostátní kongres Léčby ran s mezinárodní účastí Pardubice 2023

13. 2. 2023

Ve dnech  26. 1. – 27. 1. 2023 se konal XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí – Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů.  

Kongres se již tradičně konal v prostorách pardubické univerzity, pod záštitou České společnosti pro léčbu ran, ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou nemocnicí, nemocnice Pardubického kraje a.s. Záštitu nad kongresem laskavě převzali: rektor Univerzity Pardubice a hejtman Pardubického kraje.

Kongres byl určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

Okruhy přednášek byly zaměřeny na nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, debridement, onemocnění periferních cév jako etiologický faktor – chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha, popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran.

Promedica se prostřednictvím divize Lečba ran na tomto kongresu představila již po několikáté, a to jako silný a stabilní hráč na trhu. Divize Léčba ran se letos prezentovala jako zlatý partner. Ke stánku, který každý rok patří k nejvíce navštěvovaným, tento rok přibyl další  výstavní prostor v podobě kavárny, kde probíhaly schůzky s našimi zákazníky. Příjemné prostředí spolu s chutnými nápoji a vybranými lahůdkami vyvolaly pozitivní ohlasy od všech, kdo kavárnu a stánek Promedica navštívil.

Upevnili jsme obchodní vtahy se stávajícími zákazníky, navázali a získali nové obchodní kontakty a přestavili novinku PICO 7Y, stejně jako rozšířili povědomí o přístroji využívaném v podtlakové terapii Renasys Touch.

Divize Léčba ran