XXI. HARRACHOVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY

28. 6. 2017

Ve dnech 15. – 16. 6. 2017 se divize Léčba ran zúčastnila již  XXI. kongresu  Harrachovských chirurgických dnů, konaných v hotelu Fin Fun v Harrachově. Kongres byl pořádán pod záštitou radního pro zdravotnictví libereckého kraje MUDr. Přemysla Sobotky a Krajské nemocnice Liberec a.s. Akce byla garantována Českou chirurgickou společnosti a byla registrována u ČLK. Pořadatelem této akce byla chirurgická klinika nemocnice Liberec vedená prim. MUDr. Peterem Hromádkou a vrchní sestrou Mgr. Ladislavou Kohoutovou.

Dvoudenní kongres byl zaměřený na sekce břišní, hrudní, cévní chirurgie, traumatologie a varia. Byl určený pro lékaře i sestry. Sesterské sekce se zúčastnilo okolo 200 sester ze všech chirurgických oborů, které působí jak na lůžkových odděleních, tak i v ambulantní sféře. V sekci doktorské bylo registrováno okolo 60 lékařů.

Prezentovalo se zde mnoho zajímavých přednášek na různá témata v oboru chirurgie a proběhlo mnoho workshopů. Za divizi Léčba ran zde vystoupila paní Bc. Kateřina Palušáková s přednáškou na téma ,,Péče o pergamenovou pokožku„. V této přednášce zazněly materiály Smith & Nephew. Ze zájmu z řad sester bylo znát, že se jedná o velmi diskutované téma. Přednáška vzbudila zájem o nové postupy v péči o pergamenovou pokožku a zájem o materiály Smith & Nephew.

Divize Léčba ran