XXI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

2. 6. 2017

Ve dnech 17. –  19. 5. 2017 se divize Inovativní zdravotnické technologie – Ortopedie a divize Léčba ran společně zúčastnily XXI. Národního kongresu České společnosti pro ortopedii a traumatologii, který se konal v Top Hotelu Praha.
Odborným garantem této akce byla I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, včetně prezidenta ČSOT a přednosty prof. MUDr. Ivana  Landora, CSc.

Akce se zúčastnili lékaři a sestry z celé ČR a zahraničí. Kongres byl určen pro ortopedy, traumatology, fyzioterapeuty a sestry ze všech chirurgických oborů, které působí jak na lůžkových odděleních, tak i v ambulantní sféře. Letos poprvé zde PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. představila novou koncepci zastoupení portfolia výrobce Smith & Nephew.

Divize Inovativní zdravotnické technologie zde hrdě prezentovala celou škálu kloubních náhrad od Smith & Nephew, jejichž zastoupení pro ČR nedávno získala. Silné a nepřehlédnutelné zastoupení materiálů společnosti Smith & Nephew, zde podpořila i divize Léčba ran, která tuto sestavu doplnila o materiály pro zajištění a sterilní krytí pooperační rány.
Divize Inovativní zdravotnické technologie a Léčba ran