XXIX. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 2023

21. 4. 2023

Ve dnech 18. – 19. 4. 2023 proběhla ve známých prostorách hotelu Continental v Brně XXIX. Mezinárodní konference „Nemocniční epidemiologie a hygiena“.  Účast byla opět velmi vysoká, protože tato konference je jedna z mála, kde se nemocniční hygienici a epidemiologické sestry mohou setkávat jak na odborné, tak i společenské úrovni. Letos kongres navštívilo zhruba 300 účastníků. Nad akcí převzal záštitu děkan lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Nosnými tématy kongresu byla stále aktuální problematika dezinfekce, vývoj epidemiologické situace, infekce spojené se zdravotní péčí, hygiena ve stravovacích prostorech a mnoho dalších témat. Přednášející byli odborníci jak z ČR, tak z řady zemí EU.

Promedica byla zastoupena na kongrese divizí Dezinfekce a sterilizace, která se na svém stánku prezentovala primárně, jako stálý a spolehlivý partner pro komplexní řešení a pomoc s produktovou a legislativní problematikou dezinfekce.

Celá konference byla velmi přínosná a bylo velmi příjemné opět vidět známé tváře a získat nové kontakty a ty stávající upevnit.

Divize Dezinfekce a sterilizace