XXIX. Sympozium Endo live XII.

3. 5. 2024

Jako každý rok jsme podpořili lokální XXIX. Sympozium ENDO LIVE XII., které se konalo v Kampusu UJEP Ústí nad Labem. Toto setkání gastroenterologické veřejnosti zaštiťoval primář MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení a vedoucí Centra digestivní endoskopie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a účastnili se ho významné kapacity z tohoto oboru.

Součástí přednášek byly i živé přenosy z endoskopických sálů, kde probíhaly diagnostické a terapeutické výkony, prováděné na endosonografickém systému sestávajícího se mimo jiné z našeho sonografického přístroje Arietta 850. Letošním tématem sympozia byla Urgentní endoskopie.

Divize Zdravotnických technologií