XXVIII. Kongres České společnosti anestezie, resuscitace a intenzívní medicíny

12. 10. 2022

Ve dnech 16. -17. 09. 2022 proběhl v prostorách brněnského výstaviště XXVIII. Kongres České společnosti anestezie, resuscitace a intenzívní medicíny a jelikož byl pro třech letech opět v tradičním prezenčním formátu, těšil se velké účasti. Výkonným prezidentem a předsedou vědeckého výboru kongresu byl prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, náš dlouholetý spolupracovník, stejně jako Mgr. Markéta Říhová, MBA, také figurující ve výboru kongresu.

ČSARIM je dobrovolnou odborně vědeckou organizací, která sdružuje lékaře, střední zdravotnický personál i jiný personál zabývající se anesteziologií, intenzivní a resuscitační péčí, algesiologií či urgentní medicínou. Kongres byl rozdělen na lékařskou a nelékařskou sekci. Ze strany lékařů i sester byl o tento kongres zájem celorepublikový. Setkali jsme se s mnoha současnými zákazníky a prohloubili jsme povědomí o našich možnostech. 

Na kongrese byla Promedica zastoupena divizí Intervenční urologie a Venózní terapie, která představila portfolio permanentních žilních katétrů Picc a Midline. Především ale účastníky seznámila s portfolii dvou zahraničních výrobců v oblasti venózních vstupů Angiodynamics a Plan1Health. Díky cvičnému modelu věrně imitujícímu lidskou paži byli klienti edukováni v oblasti zavedení a péče o vstupy.

Dále Promedicu zastupovala divize Intenzivní medicíny, která prezentovala nabídku případným novým zákazníkům v jejím nejzásadnějším portfoliu a to hrudním sáním Sinapi, uzavřeným odsávacím systémem VR, centrálními žilními katetry a foley katetry s teplotním čidlem od Biometrix.

Divize Intervenční urologie a Venózní terapie

a divize Intenzivní medicíny