XXX. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 2024

22. 4. 2024

Ve dnech 16. – 17. 4. 2024 proběhla poprvé v nových prostorách hotelu Marriott v Brně jubilejní XXX. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena. Účast byla opět velmi vysoká, protože tato konference je jedna z mála, kde se nemocniční hygienici a epidemiologické sestry mohou setkávat jak na odborné, tak i společenské úrovni. Nad akcí převzal záštitu děkan lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Nosnými tématy kongresu byla stále aktuální problematika dezinfekce, vývoj epidemiologické situace, infekce spojené se zdravotní péčí, hygiena ve stravovacích prostorech, ochrana zdraví a mnoho dalších zajímavých témat. Přednášející byli odborníci jak z ČR, tak z řady zemí EU.

Promedica byla zastoupena na kongrese tentokrát nejen divizí Dezinfekce a sterilizace, která na svém stánku prezentovala primárně dezinfekci, dekontaminační rohože a Wrapy, ale také i divizí Operační program, která představila chirurgické nástroje německého výrobce ASANUS.

Celá konference byla velmi přínosná a bylo velmi příjemné opět vidět známé tváře, se kterými jsme mohli upevnit vztahy a získat nové kontakty.

Divize Dezinfekce a sterilizace a Operační program