XXXII. WORKSHOP ČESKÉ ASOCIACE INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

9. 5. 2023

Ve dnech 18. – 20. 4. 2023 se naše divize IRK účastnila XXXII. WORKSHOPU ČESKÉ ASOCIACE INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE v hotelu Courtyard by Marriott v Brně. Jedná se o velmi prestižní akci, pořádanou Českou asociací intervenční kardiologie pod vedením Doc. MUDr. Petra Kaly, Ph.D., FESC a prvního místopředsedy Doc. MUDr. Martina Matese, CSc., FESC, na které se setkávají nejen Intervenční kardiologové, ale vzhledem ke stále větší mezioborové spolupráci, také kardiochirurgové a lékaři intenzivisti, sestřičky a laboranti z kardiocenter napříč celou Českou republikou. V letošním roce akci navštívilo celkem 430 účastníků.

Součástí workshopu byly kromě sdílení zkušeností jednotlivých pracovišť prezentujícími lékaři, také živé přenosy výkonů z vybraných katetrizačních laboratoří.

Hlavními tématy workshopu byly koronární syndromy, koronární intervence a dále strukturální intervence na chlopních. V tomto bloku byly dvě slavnostní sdělení a to od prof. MUDr. Emanuela Barbata – předsedy Evropské asociace pro perkutánní koronární intervence (EAPCI) a od prof. MUDr. Jana Kováče, FACC, FESC primáře kardiochirurgie v univerzitní nemocnic v Leicesteru, který byl jedním z prvních na světě, kdo implantoval aortální chlopeň katetrizační cestou. Jeden z bloků se zabýval také srdečními podporami z nichž nejčastěji zmiňovanou byl námi prodávaný systém Impella, který nachází v kardiologii stále širší využití.

Na našem stánku jsme prezentovali nové produkty společnosti Abiomed a to novou verzi Impella CP s funkcí SmartAssist a také nový produkt Impella 5.5 s funkcí SmartAssist. Lékaři tak měli možnost si vyzkoušet v simulovaných podmínkách inovace a výhody nových produktů.

Dále jsme se účastnili, jako klinická podpora, výkonu komplexní rizikové perkutánní koronární intervence za podpory mechanické srdeční podpory Impella, který byl živě přenášen z katetrizačního sálu Fakultní nemocnice  u svaté Anny v Brně, kde obecenstvo v sále mohlo vidět benefit použití srdeční podpory Impella u rizikové komplexní koronární intervence.

V rámci naší prezentace na stánku jsme sklidili zájem ze stran kardiocenter, které tímto systémem ještě nedisponují a tak věříme, že se nám podaří s těmito nemocnicemi navázat nové a úspěšné spolupráce.

Divize Intervenční radiologie a kardiologie

foto © Česká kardiologická společnost