Echolight - Promedica

Echolight

Revoluce v kostní denzitometrii: Ultrazvukový kostní denzitometr s technologií REMS!

Jsme nadšeni, že vám můžeme představit novinku v oblasti kostní denzitometrie – Ultrazvukový kostní denzitometr založený na technologii REMS (Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry). Tento unikátní a pokrokový systém využívá ultrazvukové vlny k měření kostní denzity, což přináší mnoho výhod oproti tradičním metodám.

Výhody technologie REMS:

  • Bezpečnost a šetrnost: Díky použití ultrazvukových vln nemusíte mít obavy z ionizujícího záření. To znamená, že můžeme vyšetřovat pacienty bez omezení - děti, gravidní ženy, pacienty prodělávající chemoterapii či radioterapii - bez rizika nepříznivých účinků na zdraví.
  • Rychlý výsledek: S Ultrazvukovým kostním denzitometrem získáte výsledek měření do pouhých 2 minut! To znamená, že máte okamžitý přehled o stavu kostní denzity a můžete rychle reagovat na případné potíže.
  • Neomezené opakované měření: Díky šetrnosti ultrazvukových vln můžete provádět měření opakovaně, a to i v krátkých časových intervalech. Tímto způsobem můžete sledovat vývoj kostní denzity u pacientů a reagovat na změny včas.
  • Unikátní výpočet FS (Fragility Score): Systém REMS umožňuje výpočet Fragility Score, což je predikční hodnota náchylnosti ke zlomeninám po dobu 5 let. Tato informace je nepostradatelná pro posouzení rizika zlomenin u pacientů a poskytuje cenné vodítko pro směřování léčby.
  • Vysoce mobilní, lehký a přenosný přístroj.
  • Díky velké databázi naměřených hodnot a použití AI dochází k neustálému zlepšování a zpřesňování výsledků


Plánované akce

Echolight

Společnost Echolight představuje nová špičková řešení a medicínské inovace, které přispívají ke zdraví a pohodě pacientů.

Novinky

Máte nějaké dotazy?