Bércové ulcerace od A do Z

9. 6. 2022

Dne 8. 6. 2022  se konal v prostorách kaple Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vzdělávací seminář na téma Bércové ulcerace. Záštitu nad vzdělávací akci převzala vrchní sestra interních klinik Mgr. Jana Bodláková, odborným garantem byla Mgr. Kateřina Palušáková.

Akce se účastnilo 90 sester. Seminář byl určen pro sestry z lůžkových zařízení a ambulancí FNKV, které se zabývají léčbou rány.

Okruh přednášky byl zaměřen na principy vzniku otoků a defektů na bérci, správném bandážování, erysipelu, plísňových onemocnění na dolních končetinách, prevenci vzniku defektu, řešení chronické žilní insuficience, faktorech ovlivňující hojení.

Mgr. Kateřina Palušáková za divizi Léčba ran prezentovala poznatky ze zahraničí a předávala zkušenosti v této problematice.

Na akci panovala příjemná atmosféra, sestry se aktivně zapojovaly do komunikace a odnášely si na své pracoviště nové poznatky a vědomosti.

Divize Léčba ran