Hradecké gastroenterologické dny – 25. ročník

3. 4. 2023

Ve dnech 23. a 24. března jsme se jako partner účastnili jubilejního již 25. gastroenterologického a hepatologického kongresu, který se spolu s 15. mezinárodním endoskopickým workshopem konal v prostorách endoskopického pracoviště 2. interní Gastroenterologické kliniky a ve Výukovém centru LF v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Kongres spolu s workshopem se nyní koná pod inovovaným názvem Hradecké gastroenterologické dny 2023.

Akce se zúčastnili také vzácní hosté, a to prezident Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie prof. Helmut Messmann, přednosta 3. interní kliniky Fakultní nemocnice Augsburg (Německo) a prof. Miroslav Zavoral, předseda výboru Společnosti pro gastrointestinální onkologii a ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Program byl zaměřený na mezioborovou spolupráci, gastrointestinální onkologii, hepatologii, kontroverze a mýty současné gastroenterologie i praktické aspekty oboru. Součástí byl endoskopický workshop s hosty prezentujícími špičkovou moderní gastrointestinální endoskopii a její hlavní trendy. Vyšetření v rámci endoskopického workshopu byla prováděna na ultrazvucích Aloka-Hitachi/Fujifilm. Tyto ultrazvuky a možnosti jejich využití nejen v gastroenterologii jsme prezentovali na našem stánku.

Ultrazvuky značky Fujifilm patří v tomto oboru k nejlepším na trhu, a proto jsme rádi, že jsme se tohoto kongresu mohli účastnit

Divize Zdravotnických technologií