III. ÚSTECKÉ CHIRURGICKÉ DNY

20. 9. 2023

Ve dnech  14 – 15 . září 2023 jsme se jako jedni z vystavovatelů účastnili dvoudenní konference III. Ústecké chirurgické dny, která se konala v Kampusu Univerzity J.E. Purkyně , Ústí nad Labem. Jednalo se o konferenci, kde odborným garantem byl primář chirurgického oddělení Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prim. MUDr. Martin Sauer.

Tato vzdělávací akce byla určena nejen odborným lékařům a lékařkám, ale i ostatnímu zdravotnickému personálu.

Konference byla uspořádána do několika odborných bloků, které byly zaměřeny specificky pro jednotlivé oblasti chirurgie jako je herniologie, operace rekta, cévní chirurgie, mammologie, stomie. Součástí vzdělávání byly také přednášky v oblasti robotické chirurgie a laparoskopie včetně novinek pro tuto kategorii.

Pořadatelem bylo Chirurgické oddělení Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli této akce účastnit a do budoucna být rovnocenným partnerem i v této oblasti zdravotnictví.

Divize Operační program