INTERLAB 2024

3. 4. 2024

26. března 2024 proběhla konference laboratorní medicíny INTERLAB 2024 v Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Konference se konala pod záštitou  České společnost klinické biochemie ČSL JEP.

Po odborné stránce byla akce garantována RNDr. Ing. Petrem Kelbichem, PhD., přednostou Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem. Konference se účastnilo okolo 100 laboratorních pracovníků, zejména ze severní a západní části České republiky, přijeli rovněž odborní pracovníci z Plzně, Prahy nebo Pardubického a Královehradeckého kraje. Mezi přednášejícími byli odborníci nejen z diagnostické oblasti, ale také přednášející, kteří zaměřili svá sdělení mezioborově. Hlavní odbornou přednášku přednesl profesor Zima na téma Konsolidace biochemických laboratoří.

Příkladem dalších přednášejících byli nefrolog, molekulární biolog, psychiatr, ale také informatik, vždy s určitým překryvem do diagnostiky. Mezi prezentace se dostala také témata z imunologické nebo genetické problematiky. Seminář laboratorní medicíny byl velmi kladně hodnocen a účastnící se velmi těší na další ročník, který byl jako štafetový kolík předán do Nemocnice Most.

Divize Diagnostiky se účastnila mezi vystavovateli a podpořila odborné setkání, jako hlavní partner konference. Akci hodnotíme velmi přínosně a chceme se i nadále prezentovat na setkáních laboratorních pracovníků tohoto typu.

Divize Diagnostika